Referenza: 487/2002/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
05/05/2005
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MALLIA TONIO
Partijiet
MONTEBELLO VICTOR ET vs GRIMA ALFRED ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ENFITEWSI, DRITT TAS-SUB-UTILISTA LI JIKKONVERTI SUB-ENFITEWSI TEMPORANEA F`WAHDA PERPETWA TAHT IL-KAP. 158 - DAR LI TINTUZA IN PARTI BHALA HANUT - ENFITEWSI, DRITT TAS-SUB-UTILISTA LI JIKKONVERTI SUB-ENFITEWSI TEMPORANEA F`WAHDA PERPETWA TAHT IL-KAP. 158 - RESIDENZA ORDINARJA
Fil-Qosor
Fejn dar residenzjali tkun soggetta ghal enfitewsi temporanja u parti minn dik id-dar tintuza bhalahanut, fi tmiem l-enfitewsi l-enfitewta jista' jitlob il-konverzjoni tat-titolu tieghu ai termini tal-Kap. 158 ta' dik il-parti residenzjali biss, u mhux ukoll ghal-parti uzata bhala hanut.

Jekk parti mid-dar biss tkun okkupata bhala r-residenza ordinarja ta' l-enfitewta, u l-bqija tad-dar ma tkunx hekk okkupata ghax tkun mikrija lil terzi bhala hanut, l-enfitewta jkun jista' jibqa' jzommb'kiri dik il-parti biss li jkun jokkupa bhala r-residenza ordinarja tieghu, u ma jibqaghlu ebda dritt fuq il-parti l-ohra tad-dar li ma kinitx hekk okkupata.

Il-Kap. 158 ma jipprovdi l-ebda tifsira tal-kelma "residenza ordinarja" u allura dawn b'necessita' kellhom ikunu interpretati skond ic-cirkustanzi tal-kaz partikolari, purche' dejjem fl-ambitu tal-ligi. Inghad a propozitu illi "metal-kelma mhiex definita, s-sinjifikat taghha jista' jvarja skond il-kuntest partikolari u l-iskop tal-uzu taghha f'dak il-kuntest". L-element tar-residenza gie interpretat mill-gurisprudenza taghna fis-sens li mhux bizzejjed li jkun hemm "mere physical presence" imma jehtieg li l-post kien "permanently his ordinary residence" u "his only residence"".

In generali l-kliem "residenza ordinarja" jiddenota residenza f'post b'certu grad ta' kontinwita'. Id-durata mhux kriterju esklussiv u necessarjament determinanti. Hu pero' kriterju tajjeb dak li jirrigwarda l-mod kif bniedem ugwalment jorganizza hajtu . In definitiva ebda kriterju wiehed ma hu a priori konklussiv u f'kull kaz iridu jitqiesu c-cirkostanzi kollha".

Ir-residenza, biex taghti l-protezzjoni mahsuba bil-ligi, ma tridx tkun specjali, okkazzjonali jew kazwali. Residenza timplika okkupazzjoni permanenti, u mhux bizzejjed li wiehed jghix fil-post "in and out" jew li jkollu l-indirizz postali fuq dak il-fond. In-necessita' li r-residenza tkun wahda reali u permanenti jirrizulta wkoll mill-gurisprudenza li stabbilit li fond uzat bhala villeggjatura, ma jistax jitqies bhala li jservi ghar-"residenza ordinarja" ta'dak li jkun.

Biex wiehed jista' jistabilixxi jekk persuna jkolliex ir-residenza ordinarja taghha f'post partikolari huma relevanti c-cirkostanzi kollha tal-kaz illi jistghu jindikaw jekk il-membru tal-familja kienx qieghed jaghmel uzu mill-fond in kwistjoni ghal dawk l-iskopijiet li wiehed jifhem b'residenza ordinarja.

Dawn jinkludu l-irqad u mistrieh regolari fil-fond in kwistjoni;l-fatt li fil-fond in kwistjoni jinzammu l-oggetti personali u l-hwejjeg ta' min jippretendi li ghandhu residenza; l-fatt illi f'din ir-residenza huwa jghaddi z-zmien liberu tieghu fejn hu jipprattika d-delizzji tieghu u jaghmel ix-xoghol personali tieghu. Tindika wkoll il-kelma 'residenza', l-fond fejn wiehed jippranza u jiccena, fejn wiehed jircievi l-korrispondenza u anke fejn jircievi l-hbieb, u fejn il-hbieb u terzi jistennew li jsibu lil min hu hemm residenti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni