Referenza: 1197/2002/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
04/05/2005
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
GRIMA PHILIP vs SMITH EDWIN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
TRIBUNAL GHAL TALBIET ZGHAR, APPELL MINN SENTENZI PARZJALI TA`
Fil-Qosor
L-Artikolu 231 tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili jipprovdi li:-

"Jekk diversikwistjonijiet f' kawza jinqatghu b' sentenzi separati, jista' jsir appell minn kull wahda minn dawkis-sentenzi wara s-sentenza finali u fiz-zmien li jmiss li jibda jghodd mill-jum meta tinghata l-ahhar sentenza; u f' dak l-appell ghandhom jissemmew espressament is-sentenza jew sentenzi li minnhomisir appell";

"Izda appell minn dawk is-sentenzi separati jista' jsir qabel l-ahhar sentenzabiss bil-permess tal-qorti moghti fil-qorti bil-miftuh; u din it-talba ghal permess biex isir appellghandha ssir jew verbalment meta tinghata s-sentenza jew b'rikors fi zmien sitt ijiem minn dik is-sentenza";

Dan id-dispost japplika ukoll fil-kaz ta' sentenzi parzjali moghtija mit-Tribunal ghal Talbiet Zghar. Dan mhux biss ghaliex il-gudikatur ghandu in forza tal-ligi "l-istess setgha daqs Magistrat li joqghod fil-Qorti tal-Magistrati fil-kompetenza civili taghha" [Artikolu 9 (2) (e), Kapitolu 380] imma wkoll ghax "id-decizjoni tat-Tribunal li tkun ghaddiet f' gudikat tista' tkun esegwibbli ... mill-Qorti tal-Magistrati (Malta) jew mill-Qorti tal-Magistrati (Ghawdex), bhallikieku d-decizjoni kienet sentenza ta' Qorti jew ohra" [Artikolu 10 (4)];

Dan iwassal ghall-osservazzjoni illi meta l-ligi tipprovdi l-mod dwar kif ir-rit procedurali ghandu jigi segwit fil-kaz ta' sentenzi parzjali, u l-parti ma taghmelx uzu minnu, l-appell hekk prezentat minn setenza in parte ma jkollu ebda effikacja u ma jistax hlief ikun kolpit b' irritwalita`. Din mhix kwistjoni ta' formalizmuzejjed izda pjuttost ta' sikurezza processwali dettata mil-ligi li nolens volens ghandha tigi mharsa u segwita ghar-regolarita` ta' l-appell. M' hemmx dubju illi l-iskop tal-legislatur li ntroduca l-appozita emenda ghall-artikolu citat bl-Att XXIV ta' l-1995 kien dak li kemm jista' jkun l-appell lil din il-Qorti jkun ristrett ghal kaz ta' sentenzi definittivi, u possibilment ma jigux provvokatiappelli li kapaci jfixklu l-andament tal-kawza;
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni