Reference: 44/2000/1

Judgement Details


Date
04/05/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
A BONELLO LIMITED vs AGUIS LUIGI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, DIVIZJONI TA` - LOKAZZJONI, META WIEHED MILL-INKWIKILINI TA` ART IMQABBLA IHALLAS IL-QBIELA WAHDU
Summary
Huwa komunement accettat illi missier li jkollu ghandu anke raba bi qbiela jiddividi f' hajtu dan l-istess raba bejn uliedu. Tali ripartizzjoni ta' raba mhix haga infrekwenti u, anzi, fl-esperjenza tal-gudikant sedenti, spiss tokkorri. F' dan il-kaz ma jistax ikun dubitat li tali qasma saret. Il-prova taghha, kif manifest, hi sostenuta mhux biss mix-xhieda izda dezunta wkoll minn prezunzjonijiet; inter alia, dik derivanti mill-fatt illi l-ahwa hallew lil xulxin igawdu l-porzjoni lilhom assenjata;

Ma hemm xejn inkonswet illi wiehed imur wahdu jhallas lis-sid il-qbiela li jkun gabar.Dan spiss jissucciedi. Eppure, anke jekk is-sid johrog ir-ricevuta lilu huwa ma jistax ghal din ir-raguni jiddiskonoxxi l-istat ta' fatt ezistenti;
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info