Reference: 81/1999/1

Judgement Details


Date
08/06/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs ABDILLA GAETANO, ABDILLA EMANUEL, ABDILLA JOSEPH, ABDILLA CARMEL
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
APPELL, PRODUZZJONI TA` XHUD GDID - PROVA, ELEMENTI TA` XHIEDA GDIDA
Summary
Skond l-Artikolu 424 tal-Kodici Kriminali ebda xhud gdid ma jista' jingieb quddiem il-Qorti tal-Appell, hlief "jekk jigi ippruvat bil-gurament jew b'mezzi ohra li l-part li toffri x-xhieda godda ma kinitx taf bihom, jew ma setghatx, bil-mezzi li taghti l-ligi, iggibhom quddiem il-qorti inferjuri"

Meta x-xhieda li tkun instemghet quddiem l-ewwel qorti ma tkunx giet traskritta, il-Qorti tal-Appell ghandha necessarjament tassumi, salv prova kuntrarja, li dak li jghid xhud quddiemha ikun, fis-sustanza, dak li jkun iddepona quddiem l-ewwel qorti; fi kliem iehor, mhux ghax xhud jghid kelma differenti jew juza espressjoni differenti, jew jispjega f'aktar dettal dak li jkun qal quddiem l-ewwel qorti, allura necessarjament ikun qed jixhed xi haga gdida - irid ikun hemm xi haga kompletamentgdid u li tincidi b'mod determinanti fuq l-ezitu tal-kawza, u li qatt ma tkun ingiebet, direttamentjew indirettament, a konjizzjoni ta' l-ewwel qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info