Referenza: 2725/1996/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
29/04/2005
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Partijiet
VELLA EMMANUEL ET vs AL KADI ABDUL SIVE ABDUL AL KALI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LOKAZZJONI, ARTIKOLU 1530 TAL-KODICI CIVILI - DEFINIZZJONI TA` LOKATUR GHALL-FINIJIET TA` - LOKAZZJONI, ELEMENTI TA`
Fil-Qosor
In-nuqqas ta' relazzjoni bejn l-inkwilin u sid il-fond mhux bil-fors twassal ghan-nuqqas ta' titolu.Infatti l-istess Kodici Civili fl-Artikolu 1530 jipprovdi b'mod espress ghal validita` ta' dawk il-kirjiet li jkunu koncessi minn persuni li ma jkunux is-sidien tal-fond mikri. Inoltre, inkwantu kirja hija obbligazzjoni ta' natura strettament personali, mhux mehtieg li minn jikkoncediha jkun sid il-fond lokat.

Il-lokatur jista' jkun inkwilin, semplici uzufruttwarju, kreditur antikretiku,u pussessur tal-fond, anki b'titolu abusiv u illegittimu, rizolubbli u tranzitorju.

Skond l-artikou 1525 tal-Kap 16 tal-Ligijiet ta' Malta, kuntratt ta' kiri "jista' jsir sew b'kitba kemm bil-fomm." Inoltre l-artikolu li jsegwi jipprovdi li "Il-kiri ta' haga hu kuntratt li bih wahda mill-partijiet tintrabat li taghti lill-ohra t-tgawdija ta' haga, ghal zmien miftiehem u b'kera miftiehem, lidin il-parti l-ohra tintrabat li thallas lilha." Il-lokazzjoni ghalhekk la trid skrittura u lanqasxi kundizzjonijiet specjali. Kull ma hu mehtieg biex tinholoq rabta huwa li jkun hemm l-identita` tal-fond li ser jinkera u qbil dwar il-korrispettiv.

Hawnhekk gie ritenut li titolu ta' lokazzjoni koncess minn xerrej fuq konvenju li sussegwentement ikun skada huwa titolu validu ai termini tal-Artikolu 1530. B'hekk azzjoni intiza ghall-izgumbrament fuq il-kawzali li l-okkupant tal-fond ma kellux titolu ma setghetx tirnexxi. Irid jigi notat ukoll li l-Qorti tidher irritjeniet li s-sidien kienu irrikonoxxew din il-krija billi accettaw skadenza ta' kera.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni