Reference: 136/1994/1

Judgement Details


Date
29/04/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
AZZOPARDI JOHN vs CAMILLERI MARTIN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, DOVER TA` KULL SEWWIEQ LI JIRREGOLA S-SEWQAN TIEGHU SKOND IL-KONDIZZJONIJIET U C-CIRKOSTANZI LI JKUN JINSAB FIHOM - KOLLIZJONI, META KAROZZA TKUN GHADDEJJA MINN NAHA L-HAZINA TAT-TRIQ
Summary
Il-fatt li d-driver jkun isuq, minflok fuq ix-xellug tat-triq, kif iridu r-regolamenti, fuq il-crownof the road, ma hux deciziv ghas-soluzzjoni tal-kwistjoni dwar liema driver huwa hati tal-kollizzjoni li tigri.

Sewwieq li jkun fuq in-naha l-hazina tat-triq mhux necessarjament ikun responsabbli ghall-kollizzjoni jekk l-agir tieghu ma jkunx ta lok ghal din il-kollizzjoni.

Bhala regola generali meta si tratta ta' habta bejn zewg vetturi li qeghdin jinsaqu f'direzzjonijiet opposti, is-sewwieq li jaqbez il-linja medjana tat-triq huwa generalment responsabbli ghall-kollizzjoni. Madankollu din mhijiex regola li tapplika f'kull cirkostanza ghaliex jistghu jissuccedu eccezzjonijiet ghaliha.

Min ikun qed isuq, ghalkemm ma jaghmilx dawk il-kalkoli matematici li huma mehtiega biex fil-Qorti jigi apprezzat u gudikat il-kaz, ghandu pero` jkun jaf u jirrealizza li fis-sewqan awtomobilistiku d-distanzi u l-kollizzjonijiet huma kwistjoni ta' sekondi; u ghalhekk is-sewwieq ghandu jirregola l-ghemil tieghu fis-sewqan konformement.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info