Reference: 3469/1996/1

Judgement Details


Date
04/07/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
C. STIVALA LIMITED vs CASSAR SAVIOUR
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
ENFITEWSI, ACCETTAZZJONI TAL-HLAS TAC-CENS DA PARTI TAD-DIRETTARJU M`HU TA` EBDA PREGUDIZZJU GHAD-DRITTIJIET TIEGHU - ENFITEWSI, MOROZITA` FIL-HLAS TAC-CENS - PURGAZZJONI TAL-MORA
Summary
Huwa dritt tad-dominus li jircievi l-hlas ta' cens u l-hlas ma jaghmillu ebda hsara ghad-dritt tieghu li jitlob il-hall tac-cens jew kull rimedju iehor, kif jidher car mill-artikolu 1519 (1) tal-Kodici Civili.

Il-Qorti ghandha diskrezzjoni jekk ghandhiex taghti il-purgazzjoni della mora f'kazta' nuqqas ta' hlas ta' arretrati ta' cens, u dan sahansitra anke jekk il-partijiet jiftehmu ghar-rexissjoni f'kaz ta' morozita' fil-hlas fil-kuntratt innifsu, u anke jekk il-partijiet espressament jiftehmu li ma ghandhux ikun moghti zmien ghall-hlas.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info