Reference: 16/2001/1

Judgement Details


Date
20/04/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
FENECH MICHAEL ET vs SPAGNOL MICHELINA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, META PERSUNA ANZJANA TABBANDUNA L-FOND LOKAT MINHABBA RAGUNIJIET TA` SAHHA - LOKAZZJONI, REGISTRU ELETTORALI BHALA PROVA TA` RESIDENZA
Summary
Jezistu cirkostanzi specjali fil-kaz ta' persuni ta' eta` avanzata li jkunu jghixu wehidhom li l-fatt li jkunu marru, ghal ragunijiet ta' sahha, jghixu f' istitut ta' rikoveru jew sptar jew ma' membrital-familja, ma jfissirx li huma ghamlu dan permanentement u li abbandunaw ghal kollox il-fond fejnkienu jirrisjedu.

Dan il-principju ma ghandux jigi prattikat b' mod indiskriminat.

Jekk ghandu jigi accettat il-principju traccjat fil-gurisprudenza illi f' kaz ta' nies ta' certa eta`huwa prezunt illi dawn jibqalhom l-intenzjoni li jekk jiddejqu jew ifiqu jirritornaw lura f' darhom,allura hu mistenni li din id-dar tinzamm bid-debiti ripari u manutenzjoni biex jirritornaw fiha bladiskapitu.

Il-fatt li ghax wiehed ikun registrat, ghal skop ta' votazzjoni, fuq fond iehor umhux fuq dak lokat dan, awtomatikament, mhux ekwiparat ghall-abbandun tal-fond mikri. Fatt konsimili jista' jikkostitiwixxi biss prova li trid tigi verifikata, li tista' tkun korroborattiva izda mhux necessarjament u dejjem tkun konklussiva ta' l-abbandun tal-post.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info