Referenza: 17/2000/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
20/04/2005
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
CARUANA JOSEPH ET vs LICARI BERNARDETTE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
AZJENDA KUMMERCJALI, ASSENJAZZJONI TA` - MHUX NECESSARJAMENT TINKLUDI L-KIRJA TAL-FOND MINN FEJN TIGI GESTITA L-AZJENDA - AZJENDA KUMMERCJALI, UNIVERSITAS RERUM
Fil-Qosor
Mhux kull cessjoni ta' sehem mill-avvjament u ta' l-assi azjendali necessarjament u dejjem timportacessjoni ta' l-inkwilinat ukoll. Huwa veru li l-kuntratti huma dawk li jirrizultaw fil-fattijiet umill-vera natura taghhom u mhux mill-isem li l-kontraenti jghogobhom jaghtuhom.

Izda, kull kaz irid jigi mizurat u valutat fl-ambitu tal-fattezzi partikolari tieghu;

Hi gurisprudenza ormaj pacifika li ssostni d-distinzjoni bejn il-kirja tal-fond ut sic u l-gestjoni tan-negozju kummercjali fih kondott. "Dan vwoldiri illi jista' jinghata l-kaz illi n-negozju gestit f' post mikri jista' jigi cedut jew trasferit mill-kerrej lil haddiehor u fl-istess hin il-kerrej izomm l-inkwilinat ghalkemm l-uzu tal-fond jigi anki koncess lill-akkwirent tan-negozju. Jekk dan ikunx gara jew le, jiddependi mic-cirkostanzi partikolari tal-kaz, mehud rigward ta' l-intenzjoni tal-partijiet".

Dak li hu cert, pero`, hi li ma tezisti ebda bazi ta' xi presunzjoni illi t-trasferiment ta' l-avvjament tikkomprendi ta' bilfors it-trasferiment tal-kirja. Ir-rapporti patrimonjali interni bejn il-komponenti ta' l-azjenda huwa haga u l-kirja, esterjorizzata mir-rapport lokatur-konduttur, hi haga ohra. Wiehed irid ihares lejn dak li fl-intendiment tal-kontraenti kien l-obbjettiv preponderanti u sostanzjali tal-kuntratt;

L-azjenda kummercjali ma hix il-lokal fejn hi s-sede taghha izda hija organizmu ekonomiku, "universitatis rerum facti", kumpless ta' hafna elementi flimkien, konsistenti fis-sede, fl-avvjament, l-isem tad-ditta, fil-klijentela, fil-fiducja li tgawdi mal-klijenti, fil-kreditu li ghandha fil-pjazza, fil-makkinarju, fl-ghodod, u l-merci li bihom tahdem, u f' dak kolluli huwa destinat ghall-ezercizzju tal-kummerc jew industrija li jifforma l-oggett u l-iskop taghha.

Is-sanzjoni tal-ligi fl-Artikolu 9 tal-Kapitolu 69 li tivvjeta t-trasferiment tal-kirja minghajr il-kunsens espress tas-sid trid tigi mizmuma fil-limiti gusti u mhux applikata ndiskriminitamentb' mod li tigi michuda l-protezzjoni moghtija mill-istess ligi specjali lill-kerrej anke fejn si tratta minn kaz verament genwin. Hu taghlim siewi illi meta "r-rizoluzzjoni ta' kwistjoni timporta dekadenza tal-parti mid-drittijiet taghha, il-provi tal-parti avversa ghandhom ikun konkludenti, u mhux lecitu li tigi lilhom moghtija interpretazzjoni estensiva".
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni