Reference: 1080/1996/1

Judgement Details


Date
04/07/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
CHETCUTI EMMANUEL ET vs CORTIS GEORGE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, ACCESSORJI TA` OGGETT MIKRI - LOKAZZJONI, BDIL FL-OGGETT TA` - LOKAZZJONI, OGGETT TA` - LOKAZZJONI, SEGREGAZZJONI TA` PARTI MILL-FOND MIKRI
Summary
Kirja ta` dar residenzjali tinkludi dik id-dar kif ukoll l-accessorji kollha taghha, bhall-gnien ta`dik l-istess dar. Il-fatt li parti mill-fond lokat gie segregat mill-kumplament bl-agir ta` aworita` kompetenti (fil-kaz odjern il-moghdija ta` triq minn gol-gnien tal-fond lokat) ma jfissirx li dikil-parti hekk segregata tista` tigi mehuda lura mis-sidien.

Il-Qorti ikkunsidrat li l-oggetttal-kirja kien il-fond jew id-dar residenzjali bl-accessorji kollha taghha konsistenti fi gnien. Wara s-segregazzjoni tal-gnien l-oggett tal-kirja baqa' l-istess stante li l-konvenuti kienu ghadhom qed jaghmlu uzu in pien tal-fond bhala residenza taghhom u l-fatt li l-gnien kien jinsab segregat xorta jirritjeni in-natura tieghu ta' accessorju ghall-istess dar u fond ta' abitazzjoni, u ghalhekk parti integrali mill-istess fond.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info