Reference: 1594/2001/1

Judgement Details


Date
19/04/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
FASOLO MARCELLO BASILE K/A MARCELLO * vs DIRETTUR TAR-REGISTRU PUBBLIKU ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ATT TAT-TWELID, TISWIJA FIR-REGISTRAZZJONI TAL-KUNJOM - ANNOTAZZJONI FL-ATT TAT-TWELID
Summary
Huwa biss f'kazijiet eccezzjonali li ghandha tigi akkordata talba ghal annotazzjoni fil-margini.

Hawnhekk gie ritenut li dak li kien qed jippretendi l-appellant kien li jitronka kunjom missieru - minn Basile-Fasolo igibu biss Basile - u mieghu izid kunjom ommu.

Il-Qorti qieset li dankien jippekka kontra l-Artikolu 4(3) tal-Kodici Civili sia kif kien meta nghatat is-sentenza appellata ("Ulied iz-zwieg jiehdu kunjom missierhom, li warajh jistghu jzidu kunjom xbubit ommhom.") u siakif inhu llum, cioe` wara l-emendi introdotti bl-Att XVIII tas-sena 2004 ("Ulied iz-zwieg jiehdu kunjom missierhom, li warajh jistghu jizdiedu, skond l-artikolu 292A, kunjom xbubit ommhom jew kunjomzewgha li jkun miet qabilha." ).

Il-Qorti qieset li l-appellant seta' jsejjah lilu nnifsu dak li jrid - pero` skond il-ligi huwa jibqa' kunjomu Basile-Fasolo; huwa jista' biss, jekk irid, izidil-kunjom Cherubino ma' dan Basile-Fasolo.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info