Reference: 1453/1996/1

Judgement Details


Date
28/06/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
J.C. HYDRAULICS LTD vs WASTE CONTROL SERVICES LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH, DIFETT MOHBI - BEJGH, DIFETT MOHBI RIMEDJU DISPONIBBLI - BEJGH, KWALITA` PATTUWITA RIMEDJU DISPONIBBLI - BEJGH, MHUX TAL-KWALITA` PATTUWITA - BEJGH, TALBA GHAD-DANNI MINHABBA INADEMPJENZA
Summary
Meta jkun qed jigi allegat li l-haga mibjugha ma tkunx tal-kwalita` pattuwita jew li tkun affetta minn xi difett mohbi, ir-rimedji disponibbli lill-kompratur huma biss dawk previsti mill-Ligi. Azzjonibazata fuq danni ex contractu skond il-principji generali tal-kuntratti hija ghal kollox differentiu estraneja ghall-ligi specjali u l-azzjonijiet ad hoc permissibbli taht il-kuncett guridiku ta' bejgh.

Fil-kaz ta` oggett li ma jkunx jikkonforma mal-kwalita` miftehma, azzjoni ghad-danni tista' biss tirnexxi jekk ix-xerrej jaghzel li jirrifjuta l-haga.

Fil-kaz ta` oggett affett minndifetti mohbija, id-danni japplikaw biss fil-kaz ta' malafede da parti tal-bejjiegh.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info