Referenza: 804/2003/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
06/04/2005
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
SCICLUNA MAUREEN vs FARRUGIA DR ANTHONY P
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
AVUKAT, MANDAT SPECJALI - DEPOZITU TA` FLUS FIL-QORTI - AVUKAT, NATURA TAR-RAPPORT MAL-KLIJENT - KOMPENSAZZJONI, AMMISSJONI TAD-DEJN - KOMPENSAZZJONI, META TISTA` SSIR - KOMPENSAZZJONI GUDIZZJALI - MANDAT, SPECJALI
Fil-Qosor
Hi gurisprudenza pacifika illi r-rapport li jghaddi bejn klijent u l-avukat jew il-prokuratur legalili jqabbad ghall-affarijiet tieghu gudizzjarji huwa dak ta' mandat.

Jitnissel minn dan illil-inkarigu konferit lill-professjonista jimplika fil-mandatarju l-poter li jaghmel dak kollu li hu mehtieg ghall-ezekuzzjoni ta' l-inkarigu li jkun irceva.

Meta l-mandat ikun specjali il-poteriu d-dmirijiet tal-mandatarju huma determinati mill-mandat innifsu u hu m'ghandux u ma jistax iwettaq ebda att jekk mhux dawk indikati fil-mandat u li huma necessarji sabiex jitwettaq il-mandat. Hi in effetti disposizzjoni tal-ligi li "l-mandatarju ma jista' jaghmel xejn li johrog mil-limiti tal-mandat" (Artikolu 1864, Kodici Civili);

Meta l-avukat jaccetta l-inkarigu huwa jassumi l-obbligu li jezegwixxi l-att guridiku li ndahal ghalih fl-interess tal-mandanti. Essenzjalment, l-adempjenza tieghu tirravvisa ruhha fir-relazzjoni interkorrenti bejn l-obbligu li jikkonforma ruhu ma' l-indikazzjonijiet tal-mandanti u r-realizzar ta' dan l-istess obbligu. Li hu cert huwa l-fatt li ma jistax jippretendi li jitragga vantagg ghalih mis-somom lilu affidati ghal skop specifiku. Il-ligi hicara. Hu obbligat jezegwixxi l-mandat, inkella fin-nuqqas ta' ezekuzzjoni jista' jkun passibbli ghal danni u mghaxijiet [Artikolu 1873 (1) Kapitolu 16]. Hu mistenni li din l-ezekuzzjoni ssir bid-dovuta diligenza tal-bonus paterfamilias skond il-kapacita` professjonali tieghu. Diligenza din li trid tigi valutata essenzjalment in relazzjoni ma' l-intendiment tal-mandat u b' riferiment ghal-limitioggettivi ta' l-inkarigu u l-istruzzjonijiet impartiti lilu qua mandatarju. Li jfisser illi jekk jagixxi fil-limiti tal-mandat u qaghad ghall-istruzzjonijiet moghtija ma tistax tigi mputata lilu ebda ezekuzzjoni negligenti. Inversament, jekk huwa jagixxi difformement mill-inkarigu huwa jitqies fihtija fit-termini ta' l-Artikolu 1873 (1) succitat. Dan wara kollox ma huwiex hlief riaffermazzjoni tal-principju generali in tema ta' l-obbligazzjonijiet kontenuti fl-Artikolu 1125 ta' l-istess Kodici Civili;

Il-kompensazzjoni gudizzjali mhux ammissibbli meta l-likwidazzjoni ta' wiehed mill-krediti tkun tiddependi fuq ratizzazzjoni mhux accettata mill-kontro-parti.

Min jeccepixxil-kompensazzjoni qieghed implicitament jammetti d-dejn.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni