Reference: 588/2000/1

Judgement Details


Date
31/05/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
ELMO INSURANCE AGENCY LTD NOE ET vs SALIBA MARTIN
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, AZZJONI LIMITATA GHAL REINTEGRAZZJONI PATRIMONJALI - DANNI, SKOP TA` AZZJONI GHAR-RIZARCIMENT TA`
Summary
Il-hsara li l-persuna responsabbli ghandha twiegeb ghaliha, skond id-disposizzjonijiet ta' qabel, hija t-telf effettiv li l-eghmil taghha jkun gieb direttament lill-parti li tbati l-hsara, l-ispejjezli din il-parti setghet taghmel minhabba l-hsara, it-telf ta' paga jew qliegh iehor attwali.

Il-ligi gustament trid li l-persuna danneggjata, tigi rizarcita; cioe' titpogga f'sitwazzjoni mhix aghar, kwantu ghall-'lucrum cessans' u 'damnum emergens', milli kienet qabel l-infortunju. Il-ligi trid li l-hsara tigi rizarcita, mhux li l-infortunat jaghmel investiment mid-disgrazzja li gratlu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info