Referenza: 851/2003/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
16/03/2005
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
RAGONESI VICTOR AVUKAT vs H.S.B.C. BANK MALTA PLC
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
GARANZIJA, BANKARJA
Fil-Qosor
Sostanzjalment, il-garanzija sservi biex taghti essenza u sinjifikat il-hlas tad-debitu garantit. Dan johrog ben car mid-dispost ta' l-Artikolu 1925 tal-Kodici Civili.

Meta tinghata garanzija bankarja li tithallas "on first demand" din ma tistax titqies accessorja billi, a kuntrarju ta' dak prefiss fl-imsemmi dispost, il-Bank ma jintrabatx bhad-debitur b'mod principali u ghall-kaz biss li d-debitur ma jissodisfax l-obbligazzjoni tieghu. Ix-xorta tal-garanzija in diskussjoni hi wahda awtonoma in kwantu tiddifferenzja ruhha mill-fideiussjoni solita proprja minhabba l-mankanza ta' l-element ta' l-accessorjeta`. F' kaz bhal dan il-garanti jimpenja ruhu li jhallas lill-beneficcjarju minghajr ma jressaq eccezzjonijiet jew kweziti dwar l-effikacja u l-validita` tar-rapport baziku intervenut bejn id-debitur u l-kreditur tieghu. Il-karattru ta' garanzija bhal din hu esplicitat mill-uzu ta' lokuzzjoni partikolari; ad ezempju, "on your first demand". Hemm imbaghad l-adoperu ta' klawsoli ohra analogi, idoneji biex jindikaw l-eskluzjoni tal-fakolta tal-garanti li jopponi lill-kreditur b' dawk l-eccezzjonijiet spettanti lid-debitur principali, ez. "it shall not be incumbent upon usto verify whether such demand is justified".

Naturalment isegwi illi l-garanti li jhallas japplikaw a beneficcju tieghu l-principji generali in materja ta' surroga jew ta' regress kontra d-debitur principali kemm ghall-kapital, kemm ghall-imghaxijiet u spejjez.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni