Reference: 588/2003/1

Judgement Details


Date
16/03/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
VASSALLO ANTOINE PRO ET NOE vs CEFAI JAMES ANTHONY
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ACTIO CAMBIARIA, ECCEZZJONIJIET AMMISSIBBLI - ACTIO CAMBIARIA, ECCEZZJONIJIET AMMISSIBBLI - DOLO - ACTIO CAMBIARIA, OBBLIGAZZJONIJIET INDIPENDENTI
Summary
L-azzjoni kambjarja hija azzjoni awtonoma u dak li ghandu jigi rigwardat f'azzjoni simili huwa bhalaregola r-relazzjoni bejn it-traent u t-trattarju kif emergenti minn wicc il-kambjala stess.

Issa huwa minnu li l-Kodici tal-Kummerc jahseb ghal kaz ta' xi eccezzjonijiet; inter alia, dak provvdut fl-Artikolu 198 tieghu. Eppure, korrettement intiz, dan id-dispost tal-ligi jimplika illi eccezzjonijiet li kienu ta' natura personali ghall-possessur u li allura setghu joriginaw minn negozju lita lok ghall-hrug tal-kambjala u li setghu idewmu d-determinazzjoni ta' l-azzjoni kambjarja kellhomjigu skartati.

Hemm pero` eccezzjonijiet ohra li jistghu jinghataw u fost dawn il-kazijiet hemm dak meta l-kunsens ta' l-accettant ikun vizzjat b' dolo jew vjolenza. Ghaldaqstant, kif drabi ohra affermat, meta l-eccezzjoni hija tad-dolo, il-Qorti ghandha tezamina l-kwestjoni sollevata, ghaliex diversament il-Qorti tkun qeghda tiffavorixxi lil min, kieku l-eccezzjoni tkun provata, ikun agixxa dolozament.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info