Reference: 542/2002/1

Judgement Details


Date
09/02/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
M.A.S. COMMUNICATIONS LTD vs THE MALTA EXTERNAL TRADE CORP. LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH, MHUX TAL-KWALITA` PATTUWITA - META X-XERREJ IZOMM L-OGGETT MIBJUGH
Summary
L-artikolu 1390 tal-Kodici Civili joffri lix-xerrej, fil-kaz ta' nuqqas ta' kwalita' miftehma fl-oggett minnu mixtri, wahda minn zewg alternattivi u cjoe (1) jew li jirrifjuta l-haga u jitlob id-dannijew (2) li jircievi l-haga bi prezz anqas fuq stima ta' perit.

Huwa bil-wisq elementari illif' kaz ta' difformita` fil-kwalita` promessa tal-prodott dan kien jintitola lix-xerrej li jirrifjuta l-oggett mixtri, jirritornah lura u, jekk ikun hekk misthoqq, jippromwuovi talba u azzjoni ghad-danni. Ix-xerrej ma jistax jibqa' jzomm l-oggett mixtri, jaghmel uzu minnu anke jekk forsi ghal ftitta' zmien, biex imbaghad, meta rinfaccjat ghall-hlas, jippretendi li sofra danni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info