Reference: 898/1998/1

Judgement Details


Date
29/05/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
R VON BROCKDORFF INSURANCE AGENCY LTD NO vs MEDITERRANEAN SHIPPING CO MSC (MALTA) LT
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
GURISDIZZJONI - GURISDIZZJONI, ECCEZZJONIJIET GHAL ESKLUZJONI TA` - GURISDIZZJONI, PERMISSIBILITA` TA` ESKLUZJONI
Summary
Klawsoli li jipprovdu dwar gurisdizzjoni esklussiva ta` Qorti barranija huma legalment validi pero'm'humiex assoluti dejjem. F'numru ta' kazi l-Qrati irritenew li nonostante tali klawsola, xorta ghandom gurisdizzjoni in kwantu u limitatament ghal kostatazzjoni tan-nuqqas jew tal-hsara rriporatata fil-merkanzija de quo.

Illi dan isir peress li meta trid issir konstatazzjoni tal-kwalita' tal-merkanzija, l-allegata mankanza jew difetti li setgha fiha, jew dwar nuqqasijiet dwar l-istess merkanzija, il-Qrati taghna konsistentement irritenew illi meta l-istess merkanizja tinsab hawn Malta, id-determinazzjoni tad-domicilju reali, fejn trid issir l-ezami tal-istess merkanizja, huwa dejjemMalta, minhabba li jekk tali verifiki ssiru f'post iehor, fejn ovvjament ma hemmx tali merkanzija, dan issir hafna aktar difficli jekk mhux impossibbli.

Nonostante il-klawsola dwar gurisdizzjoni esklussiva ta' Qorti estera, din il-Qrati lokali dejjem ghandhom gurisidizzjoni li jisimghu il-kaz, jekk dan ikun iktar kompattibbli ghad-determinazzjoni tal-pendenza, u iktar faccli li tali kwistjoni tigi ezaminata b'mod iktar prattiku, kemm ghaliex l-oggetti jkunu hawn Malta, u kemm ghaliex tali sentenza tkun tista' tigi esegwita hawn Malta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info