Reference: 1775/1998/1

Judgement Details


Date
29/05/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
CASSAR EUGENIO vs HALLET CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
ATT BIEX JIPPROMWOVI S-SAHHA U S-SIGURTA` FUQ IL-POST TAX-XOGHOL - DANNI, MIN IHADDEM IRID JIPPREVEDI T-TRASKURAGNI TAL-IMPJEGATI TIEGHU - DANNI, RESPONSABILITA` GHAL INCIDENT FEJN IMPJEGAT IKUN WEGA` FUQ XOGHOL LI MA JKUNX TIEGHU - DANNI, RESPONSABILITA` TA` MIN IHADDEM
Summary
Hawnhekk is-socjeta' konvenuta ordnat lill-attur sabiex jaghmel xoghol li ma kienx jaqa` fil-parametri ta-impjieg tieghu. Il-Qorti ikkonkludiet li b'hekk is-socjeta` konvenuta naqset milli tipprovdi lill-attur b'post tax-xoghol hieles minn sogru bla bzonn ghas-sahha tieghu u minn perikoli ohra imsemmija fl-Att biex jippromwovi s-Sahha u s-Sigurta' fuq il-Post tax-Xoghol appena citati, anzi bl-ordni taghha holqot l-istess perikolu.

Min jaghti x-xoghol ghandu jipprevedi li l-haddiema tieghujistghu isiru traskurati fit-twettieq tax-xoghol taghhom ta` kuljum, u dan tenut kont tal-atmosferatax-xoghol, id-diffikultajiet li jsib il-haddiem fil-kors tax-xoghol tieghu, il-hinijet twal, l-ghaggla fix-xoghol, nuqqas ta' ghajnuna minn haddiema ohra li jkunu nkarigati biex jahdmu mieghu fuq ix-xoghol.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info