Reference: 1511/1997/1

Judgement Details


Date
29/05/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
LAFERLA INSURANCE AGENCY LIMITED NOE vs GRECH ARTHUR
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, DOVERI TA` MIN ISUQ - KOLLIZJONI, DOVERI TA` UTENT TA` TRIQ PRINCIPALI - KOLLIZJONI, DOVERI TA` UTENT TA` TRIQ SEKONDARJA - KOLLIZJONI, EMERGENZA SUBITANEA - KOLLIZJONI, EVASIVE ACTION - KOLLIZJONI, PROPER LOOKOUT - KOLLIZJONI, REAZZJONI TAS-SEWWIEQ L-IEHOR
Summary
Sewwieq li jkun hiereg go triq principali minn go triq sekondarja irid jiehu l-prekawzjonijiet kollha necessarji billi jieqaf fil-kantuniera u jesplora sewwa t-triq miz-zewg direzzjonijiet qabel ma jidhol fl-istess main road u dan ghar-raguni ovvja li min ikun diehel f'main road ikun qed johloq ostakolu ghall-on going traffic u flow of traffic li jkun ghaddej mill-istes triq.

Il-fatt li vetturi ipparkjati kienu qed jghattu l-vizwali tas-sewwieq li jkun hiereg minn go triq sekondarja ma jfisser xejn hlief li dan irid joqghod aktar attent sabiex jesplora t-triq qabel ma johrog fuqha.


Huwa inutili li wiehed joqghod jghid kif imissa rreaggixxiet persuna li kienet involuta f'kollizzjoni meta din tkun giet rinfaccjata b'sudden emergency ikkawzata mill-parti l-ohra. Din hija haga psikologika u mhux kulhadd jirreaggixxi l-istess, fl-istess cirkostanzi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info