Reference: 1792/1999/1

Judgement Details


Date
09/03/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
BORG ANTHONY ET vs WILLOUGHBY ANTHONY FRANCIS
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
CHEQUE, NATURA TA`
Summary
L-emissjoni ta' cheque hi prova dokumentali ta' l-element kostitutiv tar-rapport u jikkreja, in materja, il-presunzjoni legali relattiv tat-titolarita` tad-dritt stabbilit f' dan id-dokumenti (ic-cheque) ghaf-favur tal-persuna legittimata. Dan ghaliex, kif deciz, "ic-cheque ... intrinsikament mhuwiex hag' ohra hlief dokument ta' kreditu (credit document - documento rappresentante un credito presso una banca)". F' idejn il-pussessur ic-cheque ghandu l-vantagg konsimili ghal dak li ghandu titolukambjarju.

In kwantu tali, ir-relazzjoni kif emergenti minn wicc ic-cheque, hi allura ekwiparata ghar-relazzjoni bejn it-traent u t-trattarju kif emergenti minn wicc il-kambjali stess. Hu danl-aspett li jaghmel l-azzjoni kambjarja azzjoni awtonoma.

Ghalhekk il-kreditur li jagixxi, invokanti titolu simili, hu f' certu sens dispensat bis-sahha ta' l-istess cheque u titolu milli jipprova r-rapport fondamentali; mentri d-debitur, emissarju tac-cheque, ma jistax jippretendi li jista'johloq dubji fuq it-titolarita` tal-kreditu vantat, u in mankanza ta' eccezzjonijiet jew difiza riflettenti fuq l-obbligazzjoni - ad exemplum, l-exceptio doli - ikollu jbati r-riskju ta' l-eventwalirifjut jew nuqqas tal-hlas reklamat;
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info