Reference: 34/2002

Judgement Details


Date
02/03/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
TRIMEG LIMITED vs AWTORITA TA' MALTA DWAR L-AMBJENT U L-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Summary
F'appelli minn decizjonijiet tal-Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar, il-Qorti ta' l-Appell fis-sede taghha inferjuri hija Qorti stabbilita bil-Kap 12 tal-Ligijiet ta' Malta u rikonoxxuta fil-Kostituzzjoni ta' Malta, presjeduta minn Imhallef, u allura hija wahda minn dawk il-Qrati stabbiliti mill-Ligi, li la darba ma hijiex il-Prim'Awla tal-Qorti Civili, li ghandha gurisdizzjoni originali fuq kwistjoni ta' ksur ta' drittijiet fundamenti tal-ligi skond l-artikolu 46 (2) tal-Kap 1, jew il-Qorti Kostituzzjonali, ma ghandhiex kompetenza sabiex tiddeciedi punti ta' natura kostituzzjonali dwar ksur ta' drittijiet fondamentali, u allura ghandha l-obbligu li tirreferi il-kaz lill-Prim'Awla tal-Qorti Civili, sabiex il-punt kostituzzjonali jigi hekk deciz mill-istess, bi dritt ta' appell lill-Qorti Kostituzzjonali a bazi ta' l-artikolu 46 (4) tal-Kap 1.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info