Reference: 669/1995/1

Judgement Details


Date
25/02/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
BONNICI GEORGE ET NOE vs VELLA JOSEPH ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
CMR CONVENTION, LIMITAZZJONI TA` RESPONSABILITA` - CMR CONVENTION, RESPONSABILITA` TAT-TRASPORTATUR - CMR CONVENTION, WILFUL MISCONDUCT
Summary
Il-grad ta' attenzjoni li hu rikjest mill-"carrier" dwar il-kustodja u l-hars tal-hwejjeg fdati lilu, huma ekwiparati, skond l-Artikolu 1628 tal-Kap 16 tal-Ligijiet ta' Malta, ghal dawk ta' depozitarju. Bhala regola generali d-depozitarju ghandu, fil-kustodja tal-haga taht depozitu, jiehu hsieb daqskemm jiehu hsieb fil-kustodja ta' hwejgu. Izda meta d-depozitarju jkun ftiehem li ghandu jithallasghall-kustodja tad-depozitu id-diligenza ta' bonus pater familias rikjesta fl-Artikolu 1132(1) tal-Kap 16 ghandha tigi applikata b'mod aktar sever. Dan l-artikolu ma japplikax jekk ikun hemm "wilfulmisconduct or default" ai termini ta' l-artikolu 29 tac- CMR Rules, li jeskludi l-applikazzjoni ta'limitazzjoni jew eskluzzjoni ta' responsabbilita` fil-konfront tat-trasportatur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info