Referenza: 356/1997/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
25/02/2005
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Partijiet
KUNSILL LOKALI MELLIEHA ET vs CENTRAL MEDITERRANEAN DEVELOPMENT CORPOR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KUNSILL LOKALI, INTERESS LI JARA LI TOROQ PRIVATI JINZAMMU SEW - KUNSILL LOKALI, KIF GHANDU JIGI MHARREK - TRIQ PRIVATA, ASFALTAR MA JIRRENDIHIX PUBBLIKA - TRIQ PRIVATA, RESPONSABILITA` GHAL MANUTENSJONI TA`
Fil-Qosor
Kunsill Lokali certament ghandu interess li t-toroq, anke dawk privati, minn fejn jghaddi biex jipprovdi servizz ta' gbir ta' skart, ikunu "up to standard". Inoltre l-Artikolu 20(9)(I) tal-Kap. 10 tal-Ligijiet ta' Malta jiddisponi li "Kull triq ghandha tinzamm mill-persuna li tkun fethitha fi stat tajjeb ta' tiswija b'mod li joghgob lid-Direttur tax-Xoghlijiet Pubblici." Il-Kunsill Lokali, f'materja ta' toroq jista` jigi kunsidrat bhala l-"lunga mano" tad-Direttur tax-Xoghlijiet Pubblici u ghalhekk l-istess Kunsill certament ghandu interess guridiku billi ghandu l-obbligu u d-dmir li jara lil-artikolu citat jigi rispettat.

Il-provvedimenti ta' l-Artikolu 181A tal-Kap. 12 jipprovdi li meta tigi prezentata skrittura minn jew kontra korp li jkollu personalita` guridika distinta, ikunbizzejjed li wiehed inizzel isem dak il-korp. Fil-kaz in ezami l-Kunsill Lokali Mellieha kien indikat bhala parti in kawza u isem is-Sindku jew alternattivament l-assenza tas-Segretarju Ezekuttiv gew meqjusa bhala rrilevanti.

Ir-responsabbilia` ghall-manutenzjoni ta' toroq privati ma tghaddix f'idejn il-Gvern jew il-Kunsill Lokali bis-semplici fatt li dawn it-toroq jkunu accessibbli ghall-pubbliku. Hemm procedura specifika kif dan ghandu jsir, u cioe` li tali obbligu jghaddi f'idejn il-Gvern, u issa l-Kunsill Lokali, wara li l-istess Gvern ikun sodisfatt li l-formazzjoni u asfaltar ta' dawk it-toroq ikun konformi mar-regolamenti ta' l-istess Dipartiment tax-Xogholijiet, u, wara li jigi sodisfatt dan ir-rekwizit permezz ta' 'inspections' il-Gvern, bi ftehim ma' l-izviluppatur, jiehu f'idejh l-obbligu tal-manutenzjoni ta' dawk it-toroq li jkunu gew hekk dikjarati sodisfacenti. Danisir permezz ta' skambju ta' korrispondenza u pjanti relativi. Minghajr dan il-ftehim it-toroq jibqghu responsabbilita` ta' l-izviluppatur tal-progett, almenu sakemm huwa jissodisfa r-rekwiziti kontemplati fl-Artikolu 20(9)(i) tal-Ligijiet tal-Pulizija (Kap 10).
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni