Reference: 369/1995/1

Judgement Details


Date
25/02/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
ZAHRA CARMELO ET NOE vs CUTAJAR ANTHONY
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KONVENJU, WEGHDA TA` BEJGH MAGHMULA A NON DOMINO
Summary
Il-weghda ta' bejgh hija valida anke jekk min ikun qed iwieghed li jbiegh ma jkunx is-sid tal-hagali fuqha jkun sar il-qbil u zzid li f'kaz simili l-venditur prospettiv ghandu l-obbligu li jakkwistal-haga mwieghda biex ikun jista' jbieghha. Jekk ma jsehhlux li jiksibha, b'hekk ma jinhelisx mill-obbligazzjoni tieghu izda jkollu jwiegeb ghad-danni talli ma jkunx wettaq dak li wieghed. Il-kreditrici ghandha wkoll l-ghazla li ggieghel lill-parti l-ohra tesegwixxi l-obbligazzjoni, meta dan ikunpossibbli.

Jekk jirrizulta li l-art ma hix tal-vendituri, din l-art ma tistax validament timbiegh minnhom. Meta l-bejgh ma jistax isir u ma jsirx, allura min ikun inadempjenti ikun passibbli ghall-hlas ta' danni, izda l-ezekuzzjoni forzata mhix possibbli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info