Reference: 53/1996/1

Judgement Details


Date
25/02/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
DEBRINCAT VICTOR vs CASSAR MARIA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SPEJJEZ GUDIZZJARJI, SPARTIZZJONI TA` - KAWZA TA` DIVIZJONI
Summary
Il-mod kif jithallsu l-ispejjez gudizzjarji huwa regolat bl-Artikoli 223 sa 225 tal-Kap. 12 tal-Ligijiet ta' Malta, b'dana li normalment kull sentenza definittiva ghandha tikkundanna lill-parti telliefa ghall-ispejjez.

Issa f'kawzi ta' divizjoni, ma jistax jinghad li hemm parti telliefa u ohra rebbieha ghas-semplici raguni li l-qasma tal-beni tkun saret skond il-ligi u dana fl-interess ta'kulhadd. Li kieku l-ewwel Qorti immotivat it-temperament fil-kap ta' l-ispejjez fuq ragunijiet ta' xi ostakoli bla bzonn minn xi parti jew ohra fil-kawza, allura forsi kien ikun hemm xi gustifikazzjoni fid-differenzazzjoni li dehrilha taghmel, izda certament ma jidhirx li l-motiv ta' l-assenjazzjonita' proprjeta` immobbli lil uhud mill-kondividendi jista' jkollu xi rifless fuq il-kap ta' l-ispejjez.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info