Reference: 413/2001/1

Judgement Details


Date
25/02/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CUSCHIERI NOEL
Parties
KUMMISSJONI NAZZ. PERSUNI B'DIZABLITA' vs MICHELE PERESSO LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
ATT DWAR OPPORTUNITAJIET NDAQS, ACCESS ADEGWAT GHAL PERSUNI B`DIZABILITA` - ATT DWAR OPPORTUNITAJIET NDAQS, APPLIKABILITA` GHAL BINI EZISTENTI - ATT DWAR OPPORTUNITAJIET NDAQS, POTERI TAL-KUMMISSJONI NAZZJONALI PERSUNI B`DIZABILITA` - ATT DWAR OPPORTUNITAJIET NDAQS, PROCEDURA QUDDIEM IL-PRIM` AWTA TAL-QORTI CIVILI GHANDHA TINBEDA B`CITAZZJONI
Summary
Il-procedura korretta sabiex il-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Dizabilita` tirreferi kwistjoni lill-Prim' Awla tal-Qorti Civili huwa bil-mezz tac-Citazzjoni.

Hija regola universalment rikonoxxuta li, sakemm il-ligi stess ma tghidux car, il-ligijiet godda [anke jekk ikunu ta' ordni pubblikujew ta' interess pubbliku], hlief dawk li jirrigwardaw materji procedurali in corso, m' ghandhomx forza retroattiva.

Dan japplika sakemm il-kuntrarju ma jirrizultax mill-ligi jew espressament jew b' implikazzjoni.

Bl-introduzzjoni ta' l-Att Dwar Opportunitajiet Ndaqs (Persuni b'Dizabilita) l-intenzjoni tal-legislatur kienet li kull bini uzat mill-pubbliku ikun accessibbli ghal persuni b' dizabilita', anke dak ezistenti u anke jekk ikun hemm bzonn li jsiru alterazzjonijiet ghal danil-ghan.

Mhux kull access f'bini ghandu jitqies accettabbli, imma dak biss li jkun vicin kemm jista' jkun l-access normalment uzat mill-membri l-ohra tas-socejta'.

Il-Kummissjoni ghandha s-setgha li tibda investigazzjonijiet minn rajha "dwar kull haga li tkun tinvolvi att li allegatament jikser xi wahda mid-disposizzjonijiet ta' dan l-Att."
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info