Reference: 13/2003

Judgement Details


Date
23/02/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
DEBRINCAT MARTIN vs L-AWTORITA TA' MALTA DWAR L-AMBJENT U L-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, DECIZJONIJIET TAL-BORD IRIDU JKUNU BEN MOTIVATI - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, PUNT TA` DRITT - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, PUNT TA` FATT - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, PUNTI TA` DRITT DECIZI IMPLICITAMENT
Summary
F'appelli minn decizjonijiet tal-Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar, ma hemmx bzonn li l-punt ta' ligi jkun gie espressament definit fis-sentenza appellata. Hu sufficjenti li l-punt ta' ligi li fuqu jsir l-appell jirrizulta involut jew implicitu fid-decizjoni, in kwantu d-decizjoni tkun ittiehdet bis-sahha tal-principju interpretattiv tal-ligi li l-appellant jikkontesta.

Ciononostante din l-enuncjazzjoni, f'materji vizwalizzati fit-termini ta' l-Artikolu 15 (2) ta' l-Att il-qaghda hi pjuttost differenti. Kif deciz, is-semplici applikazzjoni ta' xi disposizzjoni tal-ligi ghall-fatti lijkunu rrizultaw lill-Bord jew is-semplici enuncjazzjoni ta' xi disposizzjoni lanqas ma jaghtu lok ghall-appell quddiem din il-Qorti. Biex l-appell ikun ammissibbli, il-kwistjoni trid tkun necessarjament dwar kwistjoni ta' dritt, li tkun qamet kontroversja dwarha, li tkun giet diskussa u elucidata fil-motivazzjoni u li tkun giet definita fis-sentenza appellata.

Il-Qrati taghna diversi drabikkonsidraw li appelli bazati fuq simili aggravju kienu jirrientraw fil-parametri ta' l-Artikolu 15(2) u ghalhekk ikunu ritwalment ammissibbli. Huwa kompitu tal-Qorti li tiddetermina jekk effettivament ikunx jirrizulta punt ta' dritt jew le.

Meta l-Bord jonqos milli jissenjala fid-dettall ir-regoli li fuqhom ikun qed jibbaza d-decizjoni tieghu u jonqos milli jiddelibera dwarhom ikun naqasfl-espletar tal-mansjonijiet tieghu u dan jikkostitwixxi punt ta' dritt li minnu jista' jsir appell.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info