Reference: 6/2004

Judgement Details


Date
23/02/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
FARRUGIA SAVIOUR vs DIRETTUR TAS-SIGURTA' SOCJALI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, DRITT GHAL ASSISTENZA LEGALI
Summary
Huwa innegabbli d-dritt ghas-smigh xieraq u l-facilita` li, fid-difiza tal-kaz tieghu, persuna ghandha jkollha rapprezentanza legali adegwat u effettiva. Dana, anke wkoll, sabiex jigi osservat il-principju kostituzzjonali u konvenzjonali ta' l-"equality of arms".

Irid jinghad illi ghalkemm id-disposizzjonijiet rilevanti tal-Kostituzzjoni u tal-Konvenzjoni jaghmlu espressa referenza ghall-proceduri penali, dan ma jfisserx illi fi proceduri civili l-istess dritt ma huwiex ukoll konsentit."Dan proprju ghaliex kemm il-Konvenzjoni kif ukoll il-Kostituzzjoni jassiguraw illi fid-determinazzjoni tad-drittijiet u l-obbligi civili, kull individwu kien intitolat ghal smigh xieraq u adegwat.Smigh xieraq li certament jinkludi fost l-elementi kostitutivi tieghu dak ta' l-assistenza minn persuna kompetenti fid-difiza tal-jeddijiet tieghu".

Persuna li taghzel li tiddefendi lilha nnifisha, fejn il-Ligi tippermettih, ma tistax wara tilmenta li gew lezi d-drittijiet taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info