Reference: 657/2004/1

Judgement Details


Date
15/02/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
GRECH ALEXANDER ET vs MAMMA MIA COMPANY LIMITED ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DIGRIET, LI JICHAD IL-HRUG TA` KONTRO-MANDAT JISTA` BISS JIGI ATTAKKAT B`CITAZZJONI - DIGRIET, MA HEMMX APPELL MINN DIGRIET LI JICHAD IL-HRUG TA` KONTRO-MANDAT
Summary
Appell u kontestazzjoni minn digriet li jichad rikors ghar-revoka ta' mandat kawtelatorji jistghu jsiru - is-subartikolu (5) ta' l-Artikolu 836 tal-Kap. 12 jaghmel divjet ta' "appell u kontestazzjoni"biss fil-konfront ta' digriet li jilqa' talba ghar-revoka ta' mandat kawtelatorju - izda tali "appell u kontestazzjoni" ma jsirux permezz ta' rikors ta' appell direttament lill-Qorti ta' l-Appell izda "permezz ta' att ta' citazzjoni quddiem l-istess Qorti li tat id-digriet, bi dritt ta' appell lildin il-Qorti una volta tinghata s-sentenza in prima istanza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info