Reference: 458/1978/1

Judgement Details


Date
28/01/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
MUSCAT PETER PAUL vs MUSCAT SCERRI PETER
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SERVITU`, DISTANZA LEGALI - MHUX MARBUTA MAL-LINJA TAT-TRIQ FIL-KAZ TA` GALLARIJI JEW TWIEQI LI JAGHTU GHAL FUQ IT-TRIQ PUBBLIKA
Summary
Din kienet kawza dwar gallarija li nbniet f'distanza aqsar minn dik ta' 76cm hekk kif specifikat fl-Artikoli 443 tal-Kodici Civili.

Il-konvenut appellant argumenta illi fil-kaz in ezami il-linja tat-triq mhiex wahda dritta u l-proprjeta` tal-konvenut tisporgi l-barra minn dik ta' l-attur. Il-linja tat-triq tibdel din id-direzzjoni ezatt fejn il-linja ta' divizjoni bejn iz-zewg proprjetajiet. Skond il-konvenut id-distanza rikjesta mil-ligi m'ghandhiex titkejjel fid-direzzjoni tal-faccata tal-bini ta' l-attur izda matul il-linja tat-triq.

Il-Qorti izda ma qablitx ma dan ir-ragunament u ddecidiet li d-distanza legali mhix marbuta mal-linja tat-triq izda d-distanza trid titkejjel indipendentement mill-linja tat-triq.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info