Reference: 1534/1998/1

Judgement Details


Date
28/01/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
CASSAR DR JOHN J. NOE vs GRECH CARMEN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PROVA, META L-INKARIGU TA` PERIT JIGI REVOKAT IL-QORTI MHUX MARBUTA LI TAHTAR PERIT IEHOR
Summary
L-Artikolu 663 tal-Kap. 12 - fil-parti tieghu rilevanti ghall-kwistjoni in ezami - jiddisponi hekk:

"Il-perit illi, minghajr raguni tajba, jiddawwar jew jirrifjuta li jipprezenta r-rapport fiz-zmien li jkun gie moghti lilu l-ewwel darba jew kif imgedded, jitlef ipso facto l-hatra, u l-qorti ex officio tahtar perit iehor floku .";

Fil-fehma ta' dina l-Qorti, dan il-provvediment tal-ligi jaghti lill-Qorti l-poter - u mhux jimponi dmir fuqha - illi meta hija tirrevoka l-hatra ta' perit tahtar perit iehor floku minghajr il-htiega illi tigi mitluba mill-partijiet, jew minn wiehed jewwahda minnhom, illi taghmel hekk. Sta ghall-Qorti illi, f'kull kaz partikolari, tiddeciedi jekk, fic-cirkostanzi illi jkollha quddiemha, dan il-poter ghandhiex tezercitah jew le;
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info