Reference: 84/1998/1

Judgement Details


Date
28/01/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
VELLA CARMEL vs AWTORITA' TA' L-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, ZEWG APPELLI DECIZI B`DECIZJONI WAHDA
Summary
Il-ligi li ikkreat il-Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar, taghtu s-setgha li jirregola l-procedura tieghu, u ma hemm xejn fl-istess ligi li timpedixxi li jiddeciedi zewg appelli b'decizjoni wahda. Wiehed irid ukoll izomm quddiem ghajnejh, li dan huwa Bord annimistrattiv fejn in-nuqqas ta' formalita`zejda ghandha tikkaratterizza l-proceduri quddiem il-Bord. Ghalhekk ma ghandu jkun hemm l-ebda ilment ta' nullita` tal-proceduri meta l-istess proceduri ma jkunu bl-ebda mod ippregudikaw xi interessta' xi parti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info