Reference: 1352/1998/1

Judgement Details


Date
28/01/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
MAGRO BROTHERS (MARKETING) LIMITED vs AZZOPARDI ANTHONY PRO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
TRADEMARKS, ITTRI IN COMMON USE
Summary
Din kienet kawza dwar opposizzjoni ghar-registrazzjoni ta' trademark "A.A. Food Imports".

Fil-kaz ta' ittri li huma "in common use", ghandu jkun ovvju li hadd ma huwa ntitolat bil-ligi li jarrogahom interament ghalih ad eskluzjoni ta' haddiehor.

Il-Qorti qieset li filwaqt jista' jkunhemm protezzjoni tal-mod kif l-istess ittri "in common use" jigu riportati grafikament u vizwalment,hadd ma seta' jippretendi xi dritt esklussiv fuq tali kliem.

Il-Qorti wara li qieset dan kollu u li kien hemm ghadd ta' differenzi bejn marka u ohra, u li l-konvenut kien jismu Anthony Azzopardi, kif ukoll li dan applika taht klassi ta' prodotti differenti minn dik moghtija lis-socjeta` appellata, cahdet it-talba ghall-opposizzjoni.

Evidentement dwan huma lkoll kwistjonijiet li jirrigwardaw il-protezzjoni tal-proprjeta` industrijali. Eventwali kwistjonijiet dwar konkorrenza slealijibghu impregudikati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info