Reference: 194/2004

Judgement Details


Date
28/01/2005
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
IL-PULIZIJA vs ABELA ELTON
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Keywords
SENTENZA, INDIKAZZJONI TAL-ARTIKOLU LI JIKKONTEMPLA R-REAT - SENTENZA, INDIKAZZJONI TAL-FATTI LI TAGHHOM L-IMPUTAT IKUN INSTAB HATI
Summary
L-artikolu 382 tal-Kodici Kriminali jiddisponi hekk:

"Il-qorti, meta taghti s-sentenza kontral-imputat, ghandha tghid il-fatti li taghhom dan ikun gie misjub hati, taghti l-piena u ssemmi l-artikolu ta' dan il-Kodici jew ta' kull ligi ohra li tkun tikkontempla r-reat".

Il-fatti li l-artikolu 382 jirreferi ghalihom huma l-fatti tar-reat u mhux il-fatti li jiggustifikaw il-kundanna ossia l-motivazzjoni.

Certament meta l-Qorti issib lill-imputat hati ta' l-akkuzi kollha dedotti kontrih ikun deziderabbli li l-ewwel Qorti izzid il-kliem "ta' l-imputazzjonijiet kollha" wara l-kelma "hati". Dan in-nuqqas pero` fil-kaz ma jrendix is-sentenza nulla. Ikun differenti l-kaz jekk l-imputat jigi liberat minn uhud mill-imputazzjonijiet izda ma jkunx jista' jinghad ta' xiex ikun instab hati u minn xiex ikun gie liberat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info