Referenza: 2691/1997/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/01/2005
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
CUSCHIERI NOEL
Partijiet
FARRUGIA MARK ET vs WILLIAMS MICHAEL ARTHUR ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
BEJGH, DEFINIZZJONI TA` DIFETT - BEJGH, DIFETT MOHBI - PROVA, META RAPPORT PERITALI JISTA` JIGI SKARTAT - PROVA, RAPPORT PERITALI
Fil-Qosor
L-oneru tal-prova tad-difett latenti kif koncepit fil-ligi taghna tirrisjedi fuq l-atturi li ghandhom l-obbligu li adegwatament jipprovaw l-premessi tieghu, almenu fuq bazi ta' probabbiltajiet, kif ukoll li f' kaz li jibqa' jippersisti d-dubbju ragjonevoli, tali dubbju ghandhu jmur favur il-konvenuti u japplikaw il-massimi legali li onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, u li, jekktali prova ma ssirx, actore non probante reus absolvitur.

In-nozzjoni ta' "difett" ghall-finijiet ta' dan l-artikolu gie defenit mill-Qrati lokali bhala li jikkomprendi "kull annormalita' jew imperfezzjoni, u kull gwast jew avarija li tigi riskontrata fil-haga u li, aktar jew anqas, tnehhilhal-attitudini ghall-uzu jew l-bonta' jew l-integrita' taghha" Il-vizzji jew id-difetti jridu jkunu gravi, okkulti u pre-ezistenti.

Wiehed mill-ingredjenti li ghandu jirrikorri sabiex tirnexxil-actio aetimatoria huwa li d-difetti li minnhom hemm ilment ikunu "ma jidhrux" ossia latenti. Fi kliem iehor, id-difetti jridu jkunu tali li anki b' ezami serju u mghamul bid-diligenza normali, xorta wahda tkun tesisti l-impossibilita' li jigu skoperti.

Ghalkemm ir-rapport tekniku huwa kontrollabbli mill-gudikant bhal kull prova ohra u l-Qorti mhix tenuta li taccetta l-konkluzzjonijiet peritali kontra l-konvinzjoni taghha, il-giudizzio dell'arte kif espress mill-perit tekniku m'ghandhuxjigi skartat sakemm ma jkunx jidher sodisfacentement illi l-konkluzzjonijiet peritali huma, fil-kompless kollu tac-cirkostanzi rragjonevoli. Il-Qorti m' ghandhiex tiskarta il-konkluzzjonijiet tal-espert, specjalment fuq materja purament teknika, b' mod legger jew kappricciuz. Il-konvizjoni kuntrarja taghha ghandha tkun "informata u bbazata fuq ragunijiet li gravament ipoggu fid-dubju dik l-opinjoni teknika".
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni