Reference: 5/2004

Judgement Details


Date
26/01/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
HUBBERS JENNIFER vs RITE MIX (GATT BROS) LTD.
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
TRIBUNAL TAL-KONSUMATUR, KUNCETT TA` GUSTIZZJA NATURALI
Summary
Il-gustizzja u l-ekwita` jirrikjedu illi d-decizjoni tat-Tribunal tkun bazata fuq il-fatti provati.Filwaqt li din il-Qorti ta' revizjoni ma ghandhiex il-kompetenza biex tissindika decizjoni ta' fattli jkun wasal ghaliha t-Tribunal in kwantu din hi materja ta' kompetenza esklussiva tieghu, din il-Qorti ma hix eskluza mill-funzjoni li tiddeciedi jekk tali decizjoni ta' fatt kienetx tirrifletti l-gustizzja sostantiva u l-ekwita`. Gustizzja sostantiva li fil-verita` trid tkun bilfors konfortatab' modiku ossia minimu ta' fatt provat. Huwa wkoll principju ta' gustizzja naturali illi l-gudikantghandu jiddeciedi iuxta allegata et probata u ma jistax jiddeciedi manifestament u ovvjament kontradak li gie quddiemu provat.

Jista' jsir biss meta t-Tribunal ghal Talbiet tal-Konsumaturi jkun mar kontra d-dettami tal-gustizzja naturali, u dik l-azzjoni tkun ippregudikat b' mod gravi l-jeddijiet ta' min jappella.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info