Reference: 1507/2000/1

Judgement Details


Date
13/01/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
ATLAS INSURANCE AGENCY LTD NOE ET vs MUSCAT ERIC
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, BDIL TA` KARREGGJATA - KOLLIZJONI, INDICATOR - KOLLIZJONI, TAMPONAMENT MINN WARA - META KAROZZA TIDHOL FIL-KARREGGJATA TA` MIN IKUN GEJ MINN WARA
Summary
Mhux kull sewwieq li jahbat ma' karozza li tinzerta quddiemu x'hin issehh il-habta tabilfors jirrizulta hati ta' dik il-habta: dan isehh meta s-sewwieq ta' quddiem ifettillu jibdel il-korsija u jidhol f'dik tas-sewwieq li gej minn warajh ghall-gharrieda u jahsad lil dan. Dan jghodd ukoll f'kaz lis-sewwieq ta' quddiem ikun ghamel sinjal li sejjer jaqleb il-korsija jew ser idur ghal xi genb, u dan billi l-mixeghla wahedha tal-indicator m'hijiex licenzja li taghti jedd assolut lis-sewwieq li jkun u tehilsu minn kull responsabbilta' rigward kull min ikun gej warajh. It-thaddim tal-indicator huwa mizura ghaqlija ta' sewqan responsabbli, li madankollu mhix aktar minn turija tal-intenzjoni tas-sewwieq dwar dak li behsiebu jaghmel f'distanza ragonevoli 'l quddiem.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info