Reference: 1854/2002/1

Judgement Details


Date
12/01/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
KONTROLLUR TAD-DWANA vs PHILIP AGIUS & SONS LIMITED ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SENTENZA, TOHLOQ STAT BEJN IL-PARTIJIET BISS
Summary
L-Artikolu 237 tal-Kodici ta' Procedura illi "is-sentenza ma tista' tkun qatt ta' hsara ghal min, lahuwa nnifsu u lanqas bil-mezz ta' l-awturi jew tar-rapprezentant legittimu tieghu, ma jkunx parti fil-kawza maqtugha b' dik is-sentenza";

Jitnissel minn dan il-provvediment illi r-res judicatama testendix l-effetti taghha ghal dawk il-kredituri jew debituri ohra li ma jkunux dehru personalment jew tramite xi rapprezentant f' dak il-gudizzju. Gudizzju li ghalihom hu res inter alios acta.

Il-gudikant ghandu joqghod biss fuq il-provi in atti u mhux fuq il-gudizzju li sar minn gudikant iehor, anke jekk il-provi kienu jghoddu ghaz-zewg kawzi. Multo magis, imbaghad, meta partijietf' kawza wahda ma jkunux immiskjaw ruhhom fil-kawza l-ohra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info