Referenza: 2489/1997/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
12/01/2005
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
BONNICI GEORGE ET NOE vs PHOENICA HOTEL COMPANY LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ASSIKURAZZJONI, SURROGA - META SSEHH IPSO IURE - DANNI, ESKLUZJONI PERMEZZ AVVIZI U TABELLI F`POSTIJIET PUBBLICI - KAZ FORTUWITU, ELEMENTI TA`
Fil-Qosor
Huwa veru li kif jinghad mid-dottrina legali s-surrogazzjoni hi materja "di diritto stretto" u allura ma jistax ikollha lok u ma tistax tigi applikata hlief fil-kazijiet espressi testwalment mil-ligijew mill-konvenzjoni.

Fil-kaz ta' assigurazzjoni li thallas lill-assigurat taghha ai terminita' polza ta' assigurazzjoni il-materja tas-surrogazzjoni tiffigura fl-ipotesi kontemplata taht is-subparagrafu (c) ta' l-Artikolu 1166 li tippreskrivi l-akkoljiment tas-surroga ipso jure favur "dak li kien obbligat ma' ohrajn jew ghall-ohrajn ghall-hlas tad-dejn u kellu interess ihallsu".

Jekk jirrizulta li l-avveniment tal-forza tan-natura ma kienx wiehed insolitu jew sproporzjonat id-difiza tal-kaz fortuwitu ma tkunx tista' tintlaqa'. Meta jkun hemm vjolazzjoni ta' dmir u ommissjoni volontarja ta' diligenza li taghha ma jigux previsti l-konsegwenzi, u jigi vjolat id-dritt ta' haddiehor, minghajr volontarjeta' anki minghajr dan ikun previst, ma jikkonfigurax ruhu l-kaz fortuwitu, izda l-kolpa u l-kwazi delitt.

Avviz f'lukanda dwar l-eskluzjoni tar-responsabilita` tal-lukandier mhux hlief manifestazzjoni unilaterali u arbitrarja tal-lukandier li ma jgibx ghalhekk biss illil-kontroparti tkun qeghda tabdika d-drittijiet taghha.

Anke kieku talvolta kellu jigi argomentat illi dak l-avviz jitqies sembjanza ta' kuntratt, l-istess ma kienx ikollu valur li jezonera lill-lukandier la mid-dolo, la mill-kolpa gravi, ekwiparata ghad-dolo, u lanqas mill-kolpa ljievi, li tigi riskontrata meta jkun hemm ommissjoni ta' dak il-grad normali ta' diligenza li l-ligi tirrikjedifl-ezekuzzjoni ta' kull obbligazzjoni in genere. Fi kliem iehor il-klawsola ta' rresponsabilita` ma tezonerax mir-responsabilita` meta jkun hemm vjolazzjoni ta' kuntratt jew ta' dover.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni