Reference: 111/2003

Judgement Details


Date
30/12/2004
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs CALLEJA RAYMOND
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PROVA, META HIJA MEHTIEGA N-NOMINA TA` ESPERT
Summary
Decizjoni fis-sens li oggett kien falsifikat (counterfeit) kienet neccessarjament tirrikjedi "hila jew sengha specjali" fis-sens ta' l-Artikolu 650(1) tal-Kodici Kriminali.

Opinjoni esport tista' biss tigi ricevuta fuq suggett li jkun jirrikjedi taghrif li persuna normali mhux mistennija li jkollha fi grad sufficjenti sabiex tifhem il-prova prodotta minghajr ebda ghajnuna. Jekk il-gudikanttal-fatt jista' jifforma opinjoni minghajr l-ghajnuna ta' espert, billi l-materja tkun taqa' fl-esperjenza u l-gharfien tieghu, opinjoni esperta tkun inammissibbli billi mhux necessarja.

Hawnhekk gie ritenut li manwal mahrug mid-ditta produttrici ma setax jissostitwixxi tal-opinjoni espertau b'hekk giet nieqsa prova essenzjali tal-falsifikazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info