Reference: 10/1999

Judgement Details


Date
14/12/2004
Court
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, FILLETTI JOSEPH A., SCICLUNA DAVID
Parties
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs ETIENNE CARTER
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 141 TAL KAP 9 - KO AWTUR - KOMPLICI
Summary
Jekk hemm il-hsieb bejn zewg persuni, wiehed huwa l-awtur, dak li fil-fatt jispara u l-iehor li jkunmieghu li ma jisparax, galadarba ghandu l-istess hsieb li joqtlu, u la qieghed hemm jiehu parti attiva - f'dak il-kaz it-tieni persuna li ma tisparax li qed tiehu parti attiva hija l-ko-awtur.

Il-korreu mhux ristrett ghal dak biss li kien l-esekutur dirett tal-att konsumattiv izda jikkomprendi anke dawk li jippartecipaw f'kooperazzjoni diretta essenzjali ghall-esekuzzjoni tar-reat.

L-appellant kien membru tal-Korp tal-Pulizija. Bhala tali kellu l-obbligu li jissorvelja li reati majsirux jew li jimpedixxi li jsiru u, jekk jonqos f'dak id-dmir u jikkommetti reat, skont l-artikolu141 tal-Kodici Kriminali jehel, meta jinsab hati li kkommetta tali reat, il-piena stabbilita ghal dak ir-reat mizjuda bi grad. Dan l-aggravanti fil-fatt huwa applikabbli ghal kull wiehed mill-kapi tal-akkuza dedotti kontra l-appellant.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info