Referenza: 125/1997/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
03/12/2004
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Partijiet
MACARONI PREMIER ET vs AGIUS JOSEPH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KUNTRATT, F`BEJGH TA` RABA` IL-KEJL TA` L-ART HUWA MEHTIEG AD VALIDITATEM
Fil-Qosor
L-Artikolu 28 (1) tal-Kap 55 (l-Att dwar il-Professjoni Nutarili u Arkivji Nutarili) li jelenka x'ghandu jkun fih att nutarili, fil-paragrafu (f) jiddisponi li dan jehtieg li jkollu deskrizzjoni preciza tal-haga li dwarha jsir l-att b'mod li ma tistax tittiehed b'ohra u, f'kaz ta' att inter vivos dwar immobbli, dawn ghandom jigu mfissra "jekk raba', bit-tismija tal-post li fil-limiti tieghu jkunuqeghdin, bl-isem taghhom, jekk ikollhom (u jekk jista' l-isem tad-distrett), il-kejl taghhom, u tlieta, ghall-anqas, mill-irjieh
taghhom, kif ukoll pjanta dettaljata tal-proprjeta`, flimkien masurvey sheet ufficjali li turi l-qaghda ta' l-imsemmija proprjeta` b'mod li tkun stabbilita l-identita` taghha.

Fi trasferimenti ta' art huwa l-kejl u cioe` l-'area' superficjali tal-art li huwa mehtieg li jigi indikat ad validitatem u kull deskrizzjoni ohra bhal ma huwa t-tul tal-faccata u tal-fond u fatturi ohra li jiddeskrivu n-natura u l-konfigurazzjoni ta' l-art, ghalkemm ta' relevanzaghal min qed jakkwista, huma ta' natura sekondarja li jistghu facilment jigu sodisfatti bil-pjantau survey sheet li l-istess ligi li tirregola l-professjoni nutarili tirrikjedi. Issa minn ezami tal-pjanta annessa mal-kuntratt tal-11 ta' Settembru, 1995, li l-ewwel Qorti korrettament iddikjarat bhala dak, u dak biss, li ghandu jirregola r-relazzjonijiet ta' bejn il-kontendenti, jidher li din mhuxbiss tindika l-plots li kienu qeghed jigu trasferiti izda wkoll tindika 'skala' ta' 1:1250 li bi ftit attenzjoni da parti tas-socjeta` attrici kien juri li l-plots in kwistjoni ma kellhomx faccata ta' 25 pied izda anqas. Mentri l-istess pjanta setghet facilment turi 'area' superficjali ekwivalentighal dak imsemmi fil-kuntratt de quo. Dan il-fatt ukoll jimmilita kontra dak li rriteniet l-ewwel Qorti u cioe` li l-partijiet kienu miftehem li l-plots kellhom ikollhom faccata ta' 25 pied.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni