Reference: 2036/1995/1

Judgement Details


Date
03/12/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
GERADA JOHN vs MARSALITE LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, RESPONSABILITA` TAL-IMPJEGAT - DANNI, SAFE SYSTEM OF WORK
Summary
Il-garr ta' passiggieri flimkien mal-merkanzija go kaxxa ta' van, tipprezenta periklu ovvju inerenti. Sistema ta' trasport bhal dan mhix accettabbli, ghax din tmur kontra d-dover ta' min ihaddem li jiehu "all practicable steps to ensure, so far as is reasonably practicable, the health and safety and welfare at work of all his empoloyees", kif jesigi s-subartikolu 1 tar-regolament 49 ta' l-Avviz Legali 52 tal-1983.

Hawnhekk il-Qorti qieset li l-attur u s-socjeta` konvenuta (employer ta'l-attur) kienu responsabbli fi kwoti ndaqs ghal incident li garrab l-attur fuq il-post tax-xoghol. Il-konvenuta ghax naqset milli tassigura "health and safety and welfare at work" u l-attur ghaliex bhala persuna tas-sengha inkarigat mill-irbit ta' merkanzija li waqghet fuqu ma kienx ezercita d-diligenza mehtiega fl-irbit ta' l-istess.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info