Reference: 90/2004

Judgement Details


Date
02/12/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
FENECH DR. ANN NOE vs CASSAR PULLICINO DR.LOUIS NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
GURISDIZZJONI, HWEJJEG LI QEGHDIN JEW LI JINSABU F`MALTA - KONVENJU, WEGHDA TA` BEJGH MAGHMULA A NON DOMINO
Summary
L-artikolu 742(c) tal-Kap. 12 tal-Ligijiet ta' Malta jaghti gurisdizzjoni li l-Qrati Maltin fil-konfront ta' "kull persuna, f'kawza dwar hwejjeg li qeghdin jew li jinsabu f'Malta".

Ghalkemm danil-motiv ta' gurisdizzjoni jkun applikabbli l-aktar meta l-oggett tal-kawza jkun immobbli sitwat hawn Malta, pero', jista' jkun il-kaz ukoll ta' mobbli, izda jehtieg li dak l-oggett li jkun jinsab Malta jkun "innifsu l-meritu tal-kawza".

Isthma f'kumpanija huma kwejjeg mobbli b'definizzjoniespressa tal-ligi (artikolu 315(a) tal-Kodici Civili). Jekk dawn jinsabu hawn Malta il-qrati Maltinikollhom gurisdizzjoni f'kawza dwar weghda ta' bejgh dwar l-istess.

Il-fatt li l-azzjonisti ta' socjeta' Maltija huma residenti u domiciljati barra minn Malta, ma jnehhix il-gurisdizzjoni ta' dawn il-Qrati, ghax l-azzjonijiet nfushom ikunu jinsabu Malta.

Il-Qrati ta' Malta ghandhom gurisdizzjoni li jinforzaw konvenju bejn zewg barranin meta l-oggett imwieghed fil-konvenju (li jista'jkun bini jew oggett mobbli) ikun jinsab fizikament hawn Malta.

Debitur ta' obbligazzjoni majistax jahrab mill-esekuzzjoni tal-istess billi jallega li issa saret impossibbli, meta kien hu stess li wassal ghal-"impossibilita'" tal-esekuzzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info