Reference: 1791/1999/1

Judgement Details


Date
30/11/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CUSCHIERI NOEL
Parties
MALTACOM PLC vs SALINA CO LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PRESKRIZZJONI, IL-QORTI M`GHANDIEX TINDIKA LIEMA KIENET IL-PRESKRIZZJONI APPLIKABBLI GHALL-KAZ - PRESKRIZZJONI, MA TISTAX TIGI SOLLEVATA EX UFFICIO - PRESKRIZZJONI, META L-KONVENUT MA JINDIKAX L-ARTIKOLU PARTIKOLARI LI FUQU JKUN QED JISTRIH - PRESKRIZZJONI, SERVIZZ TAT-TELEFON
Summary
Hija gurisprudenza kostanti ghal ghexieren ta' snin li f' materja ta' krediti ta' hlas ghas-servizztat-telefon, inkluza kera ta' l-apparat, il-preskrizzjoni applikabbli hija dik kwinkwennali kontemplata fl-artikolu 2156[f] tal-Kodici Civili u mhux dik ta' tmientax il-xahar kontemplata fl-artikolu 2148[f].

Ma tistax issir referenza generika ghall-artikolu tal-preskrizzjoni minghajr ma jigiindikat il-paragrafu specifiku li jkun qed jigi citat. Il-Qorti ma tistax taghmel tajjeb ghal dan in-nuqqas billi ma tistax tissolleva l-preskrizzjoni ex ufficio.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info