Referenza: 1393/1993/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
16/11/2004
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Partijiet
MONREAL TERESA PRO ET vs GRECH PIJU
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ADOZZJONI, RIKONOXXIMENT TA` ADOZZJONI BARRANIJA - DANNI, RESPONSABILITA` TAL-GVERN - DANNI, RESPONSABILITA` TAL-GVERN GHAL XOGHOLIJIET PUBBLICI - DANNI, RESPONSABILITA` TAL-GVERN LI JASSIGURA LI L-UZU TAT-TRIQ U L-FLOW OF TRAFFIC JIGU ZVOLTI MINGHAJR PERIKOLI JEW INSIDJI - KOLLIZJONI, HOFRA F`NOFS TA` TRIQ - KOLLIZJONI, VELOCITA`
Fil-Qosor
Din kienet kawza dwar danni subiti in konsegwenza ghal incident stradali. Il-Qorti qieset li l-konvenut kien jahti in parte ghall-incident billi kien qieghed isuq b'velocitac eccessiva, filwaqt li l-konvenut Direttur Generali tax-Xogholijiet pubblici kien jahti in parte ghax ma hax hsieb li t-triq fejn sehh l-incident tigi livellata b'mod adegwat. Fil-fatt gie ritenut li hofra fit-trqi minn fejn kien ghaddej il-konvenut ikkontribwiet ghall-incident.

Punt li tqajjem f'din il-kawza kien jirrigwarda l-interess guridiku ta' l-atturi li jfittxu ghad-danni konsegwenti ghall-mewt, fl-istess incident, ta' tifel li huma kienu adottaw minn barra minn Malta.

Il-ligi taghmel distinzjoni bejn "adozzjoni" u "adozzjoni barranija", u "adozzjoni barranija" titqies "adozzjoni" fil-kaz illi jkun hemm ordni dwar hekk maghmul mill-ministru; f'dak il-kaz "adozzjoni barranija" tkun tiswa daqs adozzjoni maghmula f'Malta dwar tfal residenti f'Malta u favur persuni residenti f'Malta.

Fiz-zmien relevanti ghal din il-kawza, ma kien hemm ebda ordni maghmul mill-ministru.

Madankollu, il-Qorti qieset li n-nuqqas ta' ordni li bis-sahha tieghu "adozzjoni barranija" titqies "adozzjoni" taht l-art. 113 tal-Kap. 16 ma jfissirx illi "adozzjoni barranija" ma ghandha jkollha ebda sehh f'Malta ghax, ukoll dwar "adozzjoni barranija", il-qorti ghandha, taht l-art. 130(3(e)), "b'mod generali dawk is-setghat kollha li ghandha dwar adozzjoni", fosthom is-setgha li taghraf l-adozzjoni barranija ghall-ghanijiet tal-ligi f'Malta.

Il-Qorti qieset li n-nuqqas ta' dikriet ta' adozzjonimoghti f'Malta ma kienx izommha milli taghraf l-effetti ta' adozzjoni barranija fejn l-adozzjoni maghmula barra minn Malta u li kienet thares il-kondizzjonijiet kollha li trid il-ligi ta' Malta setghet tkun maghrufa hawnhekk ukoll.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni