Reference: 405/2002/1

Judgement Details


Date
17/11/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
GASANMAMO INSURANCE AGENCY LIMITED NOE vs SEA MALTA COMPANY LIMITED PRO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
POLZA TA` KARIKU, FRAZI IN APPARENT GOOD ORDER AND CONDITION - POLZA TA` KARIKU, VALUR PROBATORJU TA`
Summary
Skond ma jinsab stabbilit fl-Artikolu 325 tal-Kodici tal-Kummerc, "il-polza tal-karigu taghmel provabejn il-partijiet kollha interessati fit-taghbija, kif ukoll bejniethom u l-assiguraturi, bla hsaratal-prova kuntrarja." Ghaldaqstant "meta fil-polza tal-kariku jinghad li l-merkanzija giet ricevuta abbord f' kundizzjoni apparenti tajba, dan jikkostitwixxi ammissjoni da parti tal-vettur li hu rceva abbord fi stat tajjeb il-merkanzija, u fl-istess hin jimporta l-assunzjoni da parti tieghu ta' l-obbligazzjoni li jikkonsenja dik il-merkanzija fl-istess kondizzjoni fil-fini tal-vjagg. U jekk fil-mument tal-konsenja l-merkanzija tigi misjuba danneggjata, tinkombi lill-vettur il-prova li kienetga f' dak l-istat meta giet karikata, kif ukoll jaqa' fuqu l-piz tal-prova li ghal kwalunkwe raguniohra hu mhux tenut ghal dik il-hsara."
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info