Reference: 11/2003

Judgement Details


Date
29/10/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
ELMO INSURANCE AGENCY LIMITED NOE ET vs FAHRENHEIT FREIGHT FORWARDERS CO. LTD.
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
CMR CONVENTION, LIMITAZZJONI TA` RESPONSABILITA` - CMR CONVENTION, RESPONSABILITA` TAT-TRASPORTATUR - CMR CONVENTION, WILFUL MISCONDUCT
Summary
Taht ic-CMR Convention it-trasportatur irid jezercita aktar minn reasonable care in accordance withcurrent practice in the transport industry u gie meqjus li l-grad ta' "care" li ghandu jkun hemm hu"barely distinguishable from liability without fault". L-istandard ta' "utmost care" tas 17.2 huwaaktar minn dak ta' "reasonable care" u ghandu jigi assessjat fil-prattika fil-kaz konkret u mhux fl-astratt.

Biex jehles mir-responsabilita, it-trasportatur ghalhekk irid jipprova li hu ha l-mezzi kollha biex jevita kull hsara u li it was impossible for the carrier to avoid the circumstancescausing the damage or to prevent their consequences. Mhux bizzejjed li c-cirkostanzi kienu straordinarji imma jridu jkunu tant straordinarji li jrrenduha impossibli lill carrier li jimpedieha anke bl-akbar diligenza.

Il-limitazzjioni tar-responsabilita` taht ic-CMR Convention tapplika kemm fil-kaz ta' partial loss kif ukoll ta' total loss, izda l-artikolu 29 tac-CMR Convention jeskludi l-limitazzjoni tar-responsabilita tal-carrier f'kazi fejn dan juri wilful misconduct jew equivalent default. Gie ritenut li l-eqivalent default must be weighed by the lex fori jigifieri l-ligi Maltija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info