Reference: 13/2002

Judgement Details


Date
11/11/2004
Court
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, FILLETTI JOSEPH A., SCICLUNA DAVID
Parties
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs DOMINIC BONNICI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AMMISSJONI - ARTIKOLU 492 (1) TAL KAP 9
Summary
Il-Qorti tal-Appell ghandha l-fakulta` li minflok piena ghal ghomor tapplika l-piena fil-parametri indikati fl-Artikolu 492(1) stante li giet registrata ammissjoni qabel ma gie format il-guri.

Kull Qorti kellha u ghad ghandha d-diskrezzjoni li tiddeciedi hi jekk il-kaz jimmeritax tnaqqis fil-piena minhabba li tigi registrata ammissjoni. Aktar ma tkun bikrija l-ammissjoni, aktar il-Qorti tista' tkun propensa li tikkunsidra tnaqqis fil-piena minhabba f'hekk. Ma jfissirx, mill-banda l-ohra,li min ma jammettix mill-bidu nett u jibqa' jikkontesta l-akkuzi li hemm dedotti kontra tieghu ghandu jkun penalizzat minhabba l-kontestazzjoni tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info